ספריית עין הנציב התנהגות בעלי-החיים : יסודה האבולוציוני והנאורולוגי דתיר ונסן גסטון
שם המחבר: דתיר, ונסן גסטון
כותר: התנהגות בעלי-החיים : יסודה האבולוציוני והנאורולוגי
מספר הכותר: 16308
משפט אחריות: [מאת] ו.ג'. דתיר ואליוט סטלר ; תרגם דוד צחור
591
151.3
דתי
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל