ספריית עין הנציב הזנה ועיכול בבני-אדם ובבעלי-חיים ישראל. משרד החנוך והתרבות. המרכז לתכניות למודים
שם המחבר: ישראל. משרד החנוך והתרבות. המרכז לתכניות למודים
כותר: הזנה ועיכול בבני-אדם ובבעלי-חיים
מספר הכותר: 16310
משפט אחריות: [חברי הצוות - אברהם בלום ... ואחרים]
574.1
ישר
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: מהדורת ניסוי הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל