ספריית עין הנציב, מקראה בחקר לשון המקרא, הורוביץ, אבי, מלקט
שם המחבר: הורוביץ, אבי, מלקט
כותר: מקראה בחקר לשון המקרא
מספר הכותר: 16336
משפט אחריות: ליקט והוסיף מבוא אבי הורביץ
492.470.8
מקר
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: ליקוטי תרביץ הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל