ספריית עין הנציב עשרת הדיברות בראי הדורות סגל בן-ציון עורך
שם המחבר: סגל, בן-ציון, עורך
כותר: עשרת הדיברות בראי הדורות
מספר הכותר: 16337
משפט אחריות: ערך בן-ציון סגל
296.12
עשר
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס.ש. פרי הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל