ספריית עין הנציב, מסורת יציאת מצרים בהשתלשלותה, ליונשטם, שמואל אפרים
שם המחבר: ליונשטם, שמואל אפרים
כותר: מסורת יציאת מצרים בהשתלשלותה
מספר הכותר: 16345
משפט אחריות: מאת שמואל א. ליונשטם
222.15
ליו
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס.ש. פרי הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל