ספריית עין הנציב, חינוך לחשיבה ביקורתית, הרפז, יורם, עורך ומתרגם
שם המחבר: הרפז, יורם, עורך ומתרגם
כותר: חינוך לחשיבה ביקורתית
מספר הכותר: 16363
משפט אחריות: ערך ותרגם יורם הרפז
153.4
חנו
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

מילות מפתח:   חשיבה ביקורתית ,   פילוסופיה של החינוך
סוג
ע"י
תאריך
משקל