ספריית עין הנציב, מינוש, שמיט, אני מ
שם המחבר: שמיט, אני מ
כותר: מינוש
מספר הכותר: 16371
משפט אחריות: אנני מ"ג שמידט ; מהולנדית - יעל בן-שלום ; איורים - ברכה אלחסיד-גרומר
נ
שמי
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סדרות:
סדרה 1: קריאת עשרה הצגת פריטים בסדרה
סוג
ע"י
תאריך
משקל