ספריית עין הנציב, טרף לילה, סנדפורד, ג'ון
שם המחבר: סנדפורד, ג'ון
כותר: טרף לילה
מספר הכותר: 16497
משפט אחריות: ג'ון סנדפורד ; מאנגלית - איטה ישראלי
ס
סנד
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל