ספריית עין הנציב, ילקוט הכזבים, בן-אמוץ, דן, עורך
שם המחבר: בן-אמוץ, דן, עורך
כותר: ילקוט הכזבים
מספר הכותר: 164
משפט אחריות: ערכו דן בן-אמוץ, חיים חפר ; ציר ז'אן דוד
ה
בן-א
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל