ספריית עין הנציב, פרויד : פרשת-חיים לזמננו, גי, פיטר
שם המחבר: גי, פיטר
כותר: פרויד : פרשת-חיים לזמננו
מספר הכותר: 24
משפט אחריות: פיטר גיי ; מאנגלית - עדי גינצבורג-הירש
92(2)
150,19
גי
סימן מדף
מספר מיון ראשי
שפה: עברית

סוג
ע"י
תאריך
משקל