ספריית עין הנציב רישום לספריה והפקדת צ'ק בטחון

גרפיקה ללא תיאור

רישום לספריה והפקדת צ'ק בטחון

? על ? פי חוק הספריות, הספריה מעניקה שירות השאלה ללא תשלום.
? הספריה אינה גובה דמי רישום ודמי מנוי שנתיים, אולם יש להפקיד צ'ק בטחון על ? פי ההנחיות .
? כדי להרשם לספריה ,לקוראים שאינם חברי ותושבי קיבוץ עין הנצי"ב , יש להגיע לספריה, להצטייד במספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל מעודכנת וצ'ק בטחון.
? בתום ההרשמה יינתנו קוד כניסה וסיסמא אישית.
- מנוי חדש יפקיד צ'ק פקדון ע"ס 100 ?.
- שימוש בצ'ק פקדון יעשה במקרה של השחתה או אבדן הספר, ללא אפשרות החזרת הסכום לקורא.
- הטיפול בצ'ק פקדון מחייב את הספריה בעלות כספית, הוצאות דיוור, תקשורת ורכישה מחדש של הספרים שלא הוחזרו.
- קורא שיבקש לחדש מנוי לאחר גביית צ'ק פקדון יאלץ לשלם 100 שח' עבור הוצאות טיפול, גם אם ספריו הוחזרו לספריה.

נוהל מילוי צ'ק פקדון:
- הסכום הנקוב בצ'ק פקדון יהיה למשפחה ? 200 שח', ליחיד ? 100 שח',
- לא ניתן לכתוב על גבי ההמחאה את המילים צ'ק פקדון / צ'ק ביטחון
- אין למלא תאריך על גבי ההמחאה.
- בשורה לפקודת: יש לרשום את שם הקיבוץ : קיבוץ עין הנצי"ב